Strona normalna

Zrzeszenie

Na podstawie art. 204. p. 1-3 oraz art. 205 p. 1-3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a także na podstawie § 69 p. 1 Statutu WSG w Bydgoszczy Rektor wyraził zgodę na utworzenie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Zrzeszenie zostało zarejestrowane pod numerem 1/2009 z datą 23 stycznia 2009 roku.

Opiekun ZSN WSG - Mikołaj Piekut  

Zarząd pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim
Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych:

Przewodnicząca- Małgorzata Gajewska  - dietetyka

Wiceprzewodniczący - Michał Twardowski -  ekonomia

Skarbnik - Sławomir Wójtowicz - pedagogika 

 

 

Kontakt:

e-mail: zsn@byd.pl

https://www.facebook.com/zsnwsg

tel. 052 567 00 59 / 506 219 680