AktualnościRozmiar czcionki AAA

Poniżej znajduje się lista aktualności:

Proces stypendialny

WSG zapewnia Studentom różnorodne formy pomocy finansowej. Stypendia dla studentów przyznawane są ze środków budżetowych państwa i funduszy własnych Uczelni.

więcej >>


Piknik ekologiczny

Zapraszamy na piknik ekologiczny na Okolu w Bydgoszczy! Już w najbliższy piątek 2 września od godz. 16:00.

więcej >>


Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG.

więcej >>


Zbieramy nakrętki

Razem ze Świetlicą Środowiskową "Uśmiech" zbieramy plastikowe nakrętki na rzecz pięcioletniego Olka z Autyzmem.

więcej >>


Programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Zyskaj wiedzę. Studiuj i rozwijaj się pod okiem specjalistów i praktyków. Nabądź kompetencje poszukiwane na rynku pracy i zainwestuj w siebie. Realizujemy kompleksowe program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami "Uczelnia Dostępna" oraz "Niepełnosprawni - Pełnosprawni na studiach".

więcej >>


„Starter – Młodzi w biznesie”

Projekt „STARTER – Młodzi w biznesie” realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany w partnerstwie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu (Lider) z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 120 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w tym do:

60 osób biernych zawodowo,
60 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
2 osób z niepełnosprawnościami,
96 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

Zaplanowano kompleksowe wsparcie w projekcie poprzez:

szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 9 edycji, grupy liczące po 14-15 osób; 40h szkolenia/grupę,
szkolenie indywidualne z zakresu konstruowania biznesplanu: 120 osób; 10h szkolenia,
wsparcie finansowe, w tym: stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł; wsparcie pomostowe finansowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 1 900,00 zł netto na miesiąc na osobę.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro),
87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

Legalizacja godz. 8.00 – 15.00

Tel. 56 658 62 90
E-mail: biuro@iph.torun.pl

 

więcej >>