AktualnościRozmiar czcionki AAA

Poniżej znajduje się lista aktualności:

Specjalny komunikat BONAS

Drodzy studenci z niepełnosprawnością:


1. Konsultacje telefoniczne z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami  odbywają się w godzinach 9:00 -15:00 (tel. 052 567 00 59 / 506 219 680). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kontaktu w innych godzinach. W tym celu prosimy o wysłanie @ (niepelnosprawni@byd.pl).


2. Chęć otrzymania zaświadczenia o zaliczeniu semestru lub uczęszczaniu na zajęcia, potrzebne do rozliczenia z PFRON, prosimy zgłaszać na adres niepelnosprawni@byd.pl.


3. Chęć otrzymania zaświadczenia do nowego wniosku w ramach programu Aktywny Samorząd - moduł II  prosimy zgłaszać na adres niepelnosprawni@byd.pl ze wskazaniem realizatora programu. 


4. Zaświadczenia do programu Aktywny Samorząd - moduł II zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres @ zarejestrowany na koncie studenckim w iSAPS 3.0.


5. Termin ubiegania się o dofinansowanie w programie Aktywny Samorząd, zgodnie z przekazanymi nam informacjami, upływa 31 marca b.r.


6. Wnioski można składać zdalnie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy użyciu profilu zaufanego https://sow.pfron.org.pl/.


7. Wypłaty stypendiów stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami dla wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 w semestrze zimowym będą realizowane od 23 marca b.r. bez konieczności składania nowych wniosków na bieżący semestr.


8. Nowe wnioski stypendialne studentów, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne oraz studentów, którzy podjęli kształcenie w tym semestrze prosimy składać w systemie iSAPS 3.0.


9. Podpisane wnioski wraz z załącznikami należy wysłać za pośrednictwem ePUAP wysyłając pismo do podmiotu publicznego Wyższa Szkoła Gospodarki lub w formacie pdf na adres niepelnosprawni@byd.pl.


10. Termin składania nowych wniosków stypendialnych upływa, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, 12 kwietnia b.r. 


11. Nowe wnioski stypendialne będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w dwóch etapach: pierwsze do 31 marca, kolejne do 12 kwietnia b.r. Oznacza to, że do końca kwietnia wszyscy studenci pozyskają po dwie transze stypendiów.


12. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia psychologicznego, to prosimy o kontakt z Poradnią Akademicką WSG. Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej http://student.wsg.byd.pl/id,627/komunikat-poradni-akademickiej.

13. Informujemy, że czynimy starania, by pozyskać większe środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dalsze wypłaty świadczeń.

więcej >>


Dyplomatorium 2019

 

więcej >>


Rotary Club Bydgoszcz Stare Miasto

więcej >>


IV IMP AZS GOALABALL 20-21.11.2019

 

więcej >>


IDOL OGÓLNOPOLSKI WSG

więcej >>


ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA NA WSG

Wyższa Szkoła Gospodarki oraz Centrum Terapii Zmysłów Akademickiego Centrum Medycznego biorą udział w konkursie na etapie ogólnopolskim IDOL 2019 organizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Głosowanie trwa 10 października.

Zachęcamy do oddawania głosów.

Oddanie głosu trzeba potwierdzić poprzez kliknięcie potwierdzenia w wiadomości z linkiem potwierdzającym.

http://idol.szansadlaniewidomych.org/vote/160
http://idol.szansadlaniewidomych.org/vote/153

więcej >>