Sprzęt w biblioteceRozmiar czcionki AAA

W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, w szczególności:

  • dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Studenci poruszający się na wózku inwalidzkim wjeżdżają do biblioteki tylnym wejściem (pozbawionym barier architektonicznych).

Wcześniej prosimy o telefoniczne poinformowanie pracownika biblioteki o przyjeździe studenta na wózku inwalidzkim w celu otwarcia tylnego wejścia (nr  tel. 52 567 00 73).

Dodatkowo studenci słabowidzący mogą w czytelni korzystać z lup COIL 40D oraz lupy elektronicznej Portable Video Magnifer.